درحال بار گذاری
img-bg

ثبت شکایت

جهت ثبت شکایت در مورد نحوه پاسخگویی قسمت های مختلف و یا در مورد کیفیت می توانید به صورت مستقیم نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایید . جهت ثبت شکایت اینجا کلیک کنید .   موارد شکایت توسط مدیریت بررسی می گردد و در کمتر از ۸ ساعت کاری به آن پاسخ داده میشود .