درحال بار گذاری
img-bg

ثبت شکایت 00

جهت ثبت شکایت در مورد نحوه پاسخگویی قسمت های مختلف و یا در مورد کیفیت می توانید به صورت مستقیم نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایید .

جهت ثبت شکایت اینجا کلیک کنید .

 

موارد شکایت توسط مدیریت بررسی می گردد و در کمتر از ۸ ساعت کاری به آن پاسخ داده میشود .