غیر فعال کردن NetworkManager

غیر فعال کردن NetworkManager

NetworkManager

NetworkManager سرویسی است در Centos که به هنگام نصب Cpanel فایل نصب سی پنل ارور ذیل را بر می گرد اند و نصب متوقف می شود :

NetworkManager is installed and running, or
cPanel does not support NetworkManager enabled
Please consult your system documentation to
remove NetworkManager, replacing it with the network.service

جهت غیر فعال کردن NetworkManager برای نصب نصب سی پنل بر روی Centos7 دستورات ذیل را بزنید :

systemctl stop NetworkManager.service
systemctl disable NetworkManager.service

سپس دستورات ذیل را بزنید :

systemctl enable network.service
systemctl start network.service

در صورت مشاهده این ارور در Centos 6 دستورات ذیل را بزنید :

service NetworkManager stop
chkconfig NetworkManager off

وارد آدرس تنظیمات کارت شبکه می شویم :

cd /etc/sysconfig/network-scripts

وارد تنظیمات کارت شبکه شوید و مطمئن شوید که مقادیر زیر در آن تنظیم شده است :

NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes

اگر تنظیم نشده بود تنظیم نموده و سپس فایل را ذخیره را ذخیره کنید و دستورات ذیل را بزنید :

chkconfig network on
service network start

سپس مجدد اقدام به نصب سی پنل می کنیم .

آموزش نصب سی پنل قبلاً در سایت هاست باران قرار گرفته است :

آموزش نصب سی پنل

در صورت داشتن سوال و یا مشکلی در مورد آموزش بالا با واحد پشتیبانی فنی هاست باران تماس بگیرید .