درحال بار گذاری
img-bg

مجوزها 00

مجوزهای ثبتی شرکت

بازگشت وجه

امکان بازگشت وجه برای سرویس های ماهانه تا ۱۵ روز پس از خرید بدون هیچ دلیلی قابل برگشت می باشد، در صورتی که بیشتر از ۱۵ روز از خرید هاست شما گذشته باشد و شما تمایلی به ادامه نداشته باشید می توانید مابقی وجه روزهای باقیمانده را دریافت کنید.

امکان بازگشت وجه برای سرویس های سه ماهه، شش ماهه و سالانه تا ۱ ماه (۳۰ روز) پس از خرید بدون هیچ دلیلی قابل برگشت می باشد و بیشتر از ۳۰ روز هم طبق بند قبلی می توانید مابقی وجه روزهای باقیمانده را دریافت کنید.

 

جریمه دیرکرد پرداخت

در صورتی که تاریخ سررسید فاکتور شما پس از سومین اطلاعیه پرداخت بگذرد، ۱۰ درصد هزینه فاکتور به عنوان جریمه در عدم پرداخت بموقع هزینه سرویس شما به فاکتور شما اضافه می شود و می بایست پرداخت گردد.