سرور اختصاصی Leasweb هلند

سرور اختصاصی Leasweb هلند

NL - 4GB Ram


Model HP DL120G7

Intel Dual-Core G850

Ram 4GB DDR3

HDD 4x500GB SATA2

Traffic 10 TB

Location AMS-01

NL - 32GB Ram


Model DL180G6

2x Intel Quad Core E5620

Ram 32GB DDR3

HDD 8x2TB SATA2

Traffic 10 TB

Location AMS-01

NL - 64GB Ram


Model Dell R730XD

2x intel Octa-Core Xeon E5-2620V4

Ram 64GB DDR4

HDD 4x2TB SATA2

Traffic 10 TB

Location AMS-01

NL - 128GB Ram


Model Dell R730XD

2x intel 12-Core Xeon E5-2650v4

128GB DDR4 Ram

SSD 4x480GB

Traffic 10 TB

Location AMS-01

NL - ?GB Ram


Model دلخواه شما

Cpu دلخواه شما

Ram دلخواه شما

هاردیسک دلخواه شما

Location AMS-01

جهت سفارش تیکت ارسال نمایید