سرور اختصاصی Hetzner آلمان

سرور اختصاصی Hetzner آلمان

EX41 - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 32 GB DDR4 RAM
  هارد :   2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID 1)
  Enterprise-Klasse
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 24 ساعت

S početkom od
55,554تومان
Mjesečno
Naruči
EX41-SSD - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 32 GB DDR4 RAM
  هارد :  2x 500 GB SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 24 ساعت

S početkom od
-1تومان
Mjesečno
Naruči
EX41S - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :   2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID 1)
  Enterprise-Klasse
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 24 ساعت

S početkom od
-1تومان
Mjesečno
Naruči
EX41S-SSD - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :  2x 250 GB SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 24 ساعت

S početkom od
-1تومان
Mjesečno
Naruči
EX51 - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :  2x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID 1)
  Class Enterprise
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 24 ساعت

S početkom od
-1تومان
Mjesečno
Naruči
EX51-SSD - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-6700
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 64 GB DDR4 RAM
  هارد :   2x 500 GB  SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  1GBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 24 ساعت

S početkom od
-1تومان
Mjesečno
Naruči
EX40 - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-4770 
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 32 GB DDR3 RAM
  هارد :   2x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID 1)
  Class Enterprise
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  200MBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  بدون هزینه ستاپ

S početkom od
-1تومان
Mjesečno
Naruči
EX40-SSD - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-4770 
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 32 GB DDR3 RAM
  هارد :   2x 240 GB SSD
  (Software-RAID 1)
  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  200MBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  بدون هزینه ستاپ

S početkom od
-1تومان
Mjesečno
Naruči
EX40-Hybrid - Hetzner
 • Intel® Core™ i7-4770 
  Quad-Core Skylake
  inkl. Hyper-Threading-Technologie

  رم : 32 GB DDR3 RAM

  هارد :  2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
  Class Enterprise

  درایو  : 2X 240 Gb  SSD

  پورت شبکه  :  1GBit/s 
  پهنای باند :  200MBit/s
  فضای بک آپ :  100GB
  ترافیک ماهانه :  30TB

  تحویل 1 تا 24 ساعت

S početkom od
-1تومان
Mjesečno
Naruči

Powered by WHMCompleteSolution