سرور مجازی ایران

IRVDS1
 • سی پی یو 2x intel Xeon 5645
 • قدرت پرداز 4000 mGHz
 • رم 4 گیگابایت
 • هارد 54 گیگابایت SSDPro
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان Plesk 30 Domain
 • آی پی 1
 • مدیریت شده خیر
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان
IRVDS2
 • سی پی یو 2x intel Xeon 5645
 • قدرت پرداز 6000 mGHz
 • رم 6 گیگابایت
 • هارد 64 گیگابایت SSDPro
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان Plesk 30 Domain
 • آی پی 1
 • مدیریت شده خیر
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان
IRVDS3
 • سی پی یو 2x intel Xeon 5645
 • قدرت پرداز 8000 mGHz
 • رم 8 گیگابایت
 • هارد 88 گیگابایت SSDPro
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان Cpanel/Plesk
 • آی پی 1
 • مدیریت شده بلی
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان
IRVDS4
 • سی پی یو 2x intel Xeon 5645
 • قدرت پرداز 12000 mGHz
 • رم 12 گیگابایت
 • هارد 108 گیگابایت SSDPro
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان Cpanel/Plesk/Da
 • آی پی 1
 • مدیریت شده بلی
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان