سرور مجازی خارج

VDS1

: پهنای باند Unlimited

 • سی پی یو Core 1
 • رم 2 گیگابایت
 • هارد 40 گیگابایت
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان -
 • آی پی 1
 • مدیریت شده خیر
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان
VDS2
 • سی پی یو Core 3
 • رم 3 گیگابایت
 • هارد 80 گیگابایت
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان -
 • آی پی 1
 • مدیریت شده خیر
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان
VDS3
 • سی پی یو Core 4
 • رم 4 گیگابایت
 • هارد 120 گیگابایت SATA یا 60 گیگ NVMe
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان Plesk
 • آی پی 1
 • مدیریت شده خیر
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان
VDS4
 • سی پی یو Core 6
 • رم 6 گیگابایت
 • هارد 140 گیگابایت SATA یا 70 گیگ NVMe
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان Plesk
 • آی پی 1
 • مدیریت شده خیر
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان
VDS5
 • سی پی یو Core 8
 • رم 8 گیگابایت
 • هارد 160 گیگابایت SATA یا 80 گیگ NVMe
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان Cpanel/Plesk
 • آی پی 1
 • مدیریت شده خیر
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان
VDS6
 • سی پی یو Core 8
 • رم 12 گیگابایت
 • هارد 256 گیگابایت SATA یا 126 گیگ NVMe
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان Cpanel/Plesk
 • آی پی 1
 • مدیریت شده خیر
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان
VDS7
 • سی پی یو Core 12
 • رم 16گیگابایت
 • هارد 256 گیگابایت SATA یا 128 گیگ NVMe
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • کنترل پنل رایگان Cpanel/Plesk
 • آی پی 1
 • مدیریت شده خیر
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان
VDS8
 • سی پی یو Core 12
 • رم 24 گیگابایت
 • هارد 500 گیگابایت SATA یا 80 گیگ NVMe
 • پهنای باند Unlimited
 • سرعت 1 گیگابیت
 • سیستم عامل Linux/Windows/Mikrotik
 • آی پی 1
 • مدیریت شده خیر
 • مجازی ساز KVM
 • هزینه راه اندازی رایگان