نمایندگی سرور مجازی

ResellerVDS-IR1

نمایندگی سرور مجازی ایران

 • 5 تعداد سرور قابل ایجاد
 • 4 هسته سی پی یو
 • 8 گیگ رم
 • 100 گیگ SSDPro هارد
 • نامحدود ترافیک
ResellerVDS-IR2

نمایندگی سرور مجازی ایران

 • 10 تعداد سرور قابل ایجاد
 • 4 هسته سی پی یو
 • 16 گیگ رم
 • 200 گیگ SSDPro هارد
 • نامحدود ترافیک
ResellerVDS-IR3

نمایندگی سرور مجازی ایران

 • 15 تعداد سرور قابل ایجاد
 • 8 هسته سی پی یو
 • 24 گیگ رم
 • 300 گیگ SSDPro هارد
 • نامحدود ترافیک
ResellerVDS-IR4

نمایندگی سرور مجازی ایران

 • 25 تعداد سرور قابل ایجاد
 • 8 هسته سی پی یو
 • 32 گیگ رم
 • 512 گیگ SSDPro هارد
 • نامحدود ترافیک
ResellerVDS1
 • 5 تعداد سرور قابل ایجاد
 • 4 هسته سی پی یو
 • 8 گیگ رم
 • 120 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
ResellerVDS2
 • 10 تعداد سرور قابل ایجاد
 • 4 هسته سی پی یو
 • 16 گیگ رم
 • 256 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
ResellerVDS3
 • 15 تعداد سرور قابل ایجاد
 • 8 هسته سی پی یو
 • 24 گیگ رم
 • 500 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک
ResellerVDS4
 • 25 تعداد سرور قابل ایجاد
 • 8 هسته سی پی یو
 • 32 گیگ رم
 • 1000 گیگ هارد
 • نامحدود ترافیک

Powered by WHMCompleteSolution