هاست ویندوز

هاست ویندوز

WL-1GB

تحویل آنی

 • فضا 1 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل Plesk
WL-3GB

تحویل آنی

 • فضا 2 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل Plesk
WL-5GB

تحویل آنی

 • فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل Plesk
WL-10GB

تحویل آنی

 • فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • Addon Domain نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • کنترل پنل Plesk