هاست بک آپ

هاست بک آپ

HB-80GB

تحویل آنی

 • فضا 80 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • اکانت اف تی پی 1
HB-250GB

تحویل آنی

 • فضا 250 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • اکانت اف تی پی 1
HB-500GB

تحویل آنی

 • فضا 500 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • اکانت اف تی پی 1
HB-1TB

تحویل آنی

 • فضا 1000 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • اکانت اف تی پی 1