سرور مجازی اشتراکی آلمان (VPS)

سرور مجازی اشتراکی آلمان (VPS)

VPS-II - آلمان


Ram 1024 Mb DDR4

CPU 2 Core - (1500Mhz)

HDD 50 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 1 TB
1024 MB رم رایگان فقط تا پایان 13 فروردین

VPS-III - آلمان


Ram 2048 Mb DDR4

CPU 2 Core - (2000Mhz)

HDD 100 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 2 TB
2048 MB رم رایگان فقط تا پایان 13 فروردین

VPS-IV - آلمان


Ram 3072 Mb DDR4

CPU 2 Core - (3000Mhz)

HDD 150 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 3 TB
3072 MB رم رایگان فقط تا پایان 13 فروردین

VPS-V - آلمان


Ram 4096 Mb DDR4

CPU 4 Core - (4000Mhz)

HDD 250 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 4 TB
4096 MB رم رایگان فقط تا پایان 13 فروردین

VPS-VI - آلمان


Ram 8192 Mb DDR4

CPU 4 Core - (8000Mhz)

HDD 350 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 5 TB
8192 MB رم رایگان فقط تا پایان 13 فروردین

Powered by WHMCompleteSolution