هاست لاراول

هاست لاراول

LARAVEL-1GB

استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
کرنل کلادلینوکس با قابلیت ورژن PHP انتخابی
تحویل آنی

 • فضا یک گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی ترمینال نامحدود
 • تعداد هسته 1 هسته
 • پارک دامنه نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
LARAVEL-3GB

استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
کرنل کلادلینوکس با قابلیت ورژن PHP انتخابی
تحویل آنی

 • فضا سه گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی ترمینال نامحدود
 • تعداد هسته نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
LARAVEL-5GB

استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
کرنل کلادلینوکس با قابلیت ورژن PHP انتخابی
تحویل آنی

 • فضا یک گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی ترمینال نامحدود
 • تعداد هسته 1 هسته
 • پارک دامنه نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
LARAVEL-10GB

استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
کرنل کلادلینوکس با قابلیت ورژن PHP انتخابی
تحویل آنی

 • فضا ده گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی ترمینال نامحدود
 • تعداد هسته نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود