سرور مجازی اختصاصی آلمان (VDS)

سرور مجازی اختصاصی آلمان (VDS)

VDS-SSD-II - هتزنر آلمان


Ram 1024 Mb DDR4

CPU 2 Core

SSD 50 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 1 TB

منابع اختصاصی (VDS)
1024 MB رم رایگان فقط تا پایان 13 فروردین

VDS-SSD-III - هتزنر آلمان


Ram 2048 Mb DDR4

CPU 2 Core

SSD 100 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 2 TB

منابع اختصاصی (VDS)
2048 MB رم رایگان فقط تا پایان 13 فروردین

VDS-SSD-IV - هتزنر آلمان


Ram 3072 Mb DDR4

CPU 3 Core

SSD 150 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 3 TB

منابع اختصاصی (VDS)
3072 MB رم رایگان فقط تا پایان 13 فروردین

VDS-SSD-V - هتزنر آلمان


Ram 4096 Mb DDR4

CPU 4 Core

SSD 200 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 4 TB

منابع اختصاصی (VDS)
4096 MB رم رایگان فقط تا پایان 13 فروردین

VDS-SSD-VI - هتزنر آلمان


Ram 8192 Mb DDR4

CPU 4 Core

SSD 300 Gb

Server Port 1 Gb/s

Traffic 5 TB

منابع اختصاصی (VDS)
8192 MB رم رایگان فقط تا پایان 13 فروردین

Powered by WHMCompleteSolution