سرور مجازی آلمان

منابع درج شده به صورت کامل برای مجازی شما اعمال می شود

VDS1

: پهنای باند Unlimited

 • Core 1 سی پی یو
 • 2 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت هارد
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Mikrotik سیستم عامل
 • - کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS2
 • Core 3 سی پی یو
 • 3 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Mikrotik سیستم عامل
 • - کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS2
 • Core 4 سی پی یو
 • 4 گیگابایت رم
 • 120 گیگابایت SATA یا 60 گیگ NVMe هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS4
 • Core 6 سی پی یو
 • 6 گیگابایت رم
 • 140 گیگابایت SATA یا 70 گیگ NVMe هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS5
 • Core 8 سی پی یو
 • 8 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت SATA یا 80 گیگ NVMe هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Cpanel/Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VDS6
 • Core 8 سی پی یو
 • 12 گیگابایت رم
 • 256 گیگابایت SATA یا 126 گیگ NVMe هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Cpanel/Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VPS7

SERVER

رم 16 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
فضای هارد 160 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VDS8
 • Core 12 سی پی یو
 • 24 گیگابایت رم
 • 500 گیگابایت SATA یا 80 گیگ NVMe هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
VPS9

SERVER

رم 32 گیگابایت
پردازنده 8 هسته
فضای هارد 240 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت

VPS10

SERVER

رم 32 گیگابایت
پردازنده 16 هسته
فضای هارد 360 گیگابایت NVMe
ترافیک 20 ترابایت
پورت 10 گیگابیت
سیستم عامل به انتخاب کاربر
تحویل فوری پس از پرداخت