هاست وردپرس ( اروپا )

wp-3GB


فضا 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه 300 گیگ
رم 2 گیگ
پردازشگر 2 هسته
i,o 10
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-5GB


فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه 800 گیگ
رم 2 گیگ
پردازشگر 2 هسته
i,o 16
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-10GB


فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه 1500 T
رم 3 گیگ
پردازشگر 3 هسته
i,o 19
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-20GB


فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2200 T
رم 4 گیگ
پردازشگر 4 هسته
i,o 30
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت

wp-50GB


فضا 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه 2200 T
رم 4 گیگ
پردازشگر 4 هسته
i,o 30
بهینه سازی شده مخصوص وردپرس
آپدیت خودکار وردپرس آخرین ورژن
کش لایت اسپید برای افزایش سرعت