هاست بک آپ

هاست بک آپ

HB-80GB

تحویل آنی

 • 80 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 اکانت اف تی پی
HB-250GB

تحویل آنی

 • 250 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 اکانت اف تی پی
HB-500GB

تحویل آنی

 • 500 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 اکانت اف تی پی
HB-1TB

تحویل آنی

 • 1000 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 اکانت اف تی پی