هاست لینوکس

هاست لینوکس(خارج)

HL-1GB

استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند Imunify360
کرنل کلادلینوکس با قابلیت ورژن PHP انتخابی
تحویل آنی

 • یک گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
HL - 3GB

استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند imunify360
کرنل کلادلینوکس با قابلیت ورژن PHP انتخابی
تحویل آنی

 • سه گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
HL - 5 GB

استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند imunify360
کرنل کلادلینوکس با قابلیت ورژن PHP انتخابی
تحویل آنی

 • پنج گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
HL - 10 GB

استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
کرنل کلادلینوکس با قابلیت ورژن PHP انتخابی
تحویل آنی

 • ده گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
HL - 20 GB

استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
کرنل کلادلینوکس با قابلیت ورژن PHP انتخابی
تحویل آنی

 • بیست گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات