آموزش ورود به Plesk

آموزش ورود به Plesk

آموزش ورود به Plesk در آموزش ورود به Plesk فرا می گیریم چگونه وارد کنترل پنل پلسک شویم . این کنترل پنل هم بر روی سیستم عامل های لینوکسی جوابگو است و هم بر روی سیستم عامل های ویندوزی نصب می شود . جهت وارد شدن به صورت معمولی : به جای domain نام دامنه آموزش ورود به Plesk