مشاهده فایل htaccess

آموزش استفاده از HTACCESS. (قسمت سوم)

آموزش استفاده از HTACCESS. (قسمت سوم) در قسمت اول و قسمت دوم با نحوه کار با برخی دستورات و قابلیت های فایل htaccess. آشنا شدیم . حال به سایر دستورات و قابلیت های .htaccess اشاره می کنیم . قسمت سوم : جلوگیری از استفاده از فایل های سایت در سایت دیگر : در دستور بالا آموزش استفاده از HTACCESS. (قسمت سوم)