نمایش پیام motd در ورود به ssh

تنظیم نمایش پیام هنگام لاگین به SSH در لینوکس

تنظیم نمایش پیام هنگام لاگین به  SSH در لینوکس یکی از امکانات سیستم عامل های لینوکسی در هنگام لاگین به SSH پیغامی است که می توان به لاگین کننده نشان داد . که در اصطلاح پیغام خوش آمد گویی از آن نام می برند . جهت درج پیغام خوش آمد گویی ابتدا با با لاگین تنظیم نمایش پیام هنگام لاگین به SSH در لینوکس