آموزش نصب Domains Statistics در سیپنل

آموزش نصب Domains Statistics در سیپنل

پلاگین Domains Statistics یک پلاگین کارآمد در زمینه مانیتور دومین های روی سرور و مدیریت پسوند های آشنا است .

پلاگین Domains Statistics در سیپنل رایگان می باشد .

جهت نصب آن کافیست دستورات ذیل را در SSH سرور سی پنل بزنید :

wget -O ds-v3.6.4.tar "http://store.gk-root.com/dl.php?type=d&id=232"
tar -xf ds-v3.6.4.tar
cd ds-3.6.4
sh ds-installer.sh -install
cd ..
rm -Rfv ds-3.6.4/ ds-v3.6.4.tar

نصب به پایان رسید ! می توانید در قسمت پلاگین ها از این پلاگین استفاده کنید :

پلاگین Domains Statistics

جهت آپدیت آن می توانید بر روی Check for updates کلیک کنید و یا دستورات ذیل را بزنید :

wget -O ds-v3.6.4.tar "http://store.gk-root.com/dl.php?type=d&id=232"
tar -xf ds-v3.6.4.tar
cd ds-3.6.4
sh ds-installer.sh -update
cd ..
rm -Rfv ds-3.6.4/ ds-v3.6.4.tar

و جهت حذف آن :

wget -O ds-v3.6.4.tar "http://store.gk-root.com/dl.php?type=d&id=232"
tar -xf ds-v3.6.4.tar
cd ds-3.6.4
sh ds-installer.sh -uninstall
cd ..
rm -Rfv ds-3.6.4/ ds-v3.6.4.tar

در صورت نیاز به دستورات جدید آموزش نصب Domains Statistics در سیپنل برای ورژن های بعدی کافیست با واحد فنی هاست باران تماس بگیرید .