آموزش ورود به phpMyAdmin در Plesk

آموزش ورود به phpMyAdmin در Plesk

در کنترل پنل پلسک جهت ورود به phpMyAdmin وارد کنترل پنل هاست پلسک شده  و به بخش Database ها بروید :

 

در صفحه باز شده بر روی phpMyAdmin دیتابیس مورد نظر کلیک کنید . 

در صورت نبودن لوگوی phpmyadmin بر بخش مربوطه با واحد فنی هاست باران تماس حاصل نمایید .