حفره امنیتی در محصولات مایکروسافت

حفره امنیتی در محصولات مایکروسافت

مدتی قبل مایکروسافت موفق به کشف حفره امنیتی در محصولات زیر شد:

  • Windows XP;
  • Windows 7 ;
  • Windows Server 2003;
  • Windows Server 2008;
  • Windows Server 2008 R2

این آسیب پذیری در پرتکل های ریموت به سیستم وجود دارد. که باعث می شود فرد سومی بتواند به سیستم از طریق ریموت نفوذ کند و تمامی دسترسی های لازم را به فایل ها داشته باشد.

برای حل این موضوع با رفتن به لینک زیر

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/CVE-2019-0708

و فعال نمودن patch مربوطه مشکل را حل نمایید.

برای خرید سرور مجازی و اختصاصی به لینک http://hostbaran.com مراجعه نمایید.