آموزش پرداخت آنلاین صورتحسابها

آموزش پرداخت آنلاین صورتحسابها

آموزش پرداخت آنلاین صورتحسابها جهت پرداخت صورتحساب ها  پس از لاگین به پنل کاربر خود  از منوی مالی بر روی صورتحساب ها کلیک کنید : با باز شدن صفحه صورتحساب ها می توانید لیستی کامل از صورتحساب های پرداخت شده ، پرداخت نشده را مشاهده کنید . در اینجا ما میخواهیم یکی از فاکتور ها آموزش پرداخت آنلاین صورتحسابها