Full Text Search Indexing for IMAP powered by Apache Solr™

آموزش نصب Solr در سی پنل

آموزش نصب Solr در سی پنل Full Text Search Indexing for IMAP powered by Apache Solr یا به اختصار Solr یک پلاگین جهت سرعت بخشیدن به جستوجو در IMAP است . پیشنهاد میشود حتما از این پلاگین مفید که به صورت پشتیبانی شده در لیست پلاگین های سی پنل قرار داده شده استفاده کنید . آموزش نصب Solr در سی پنل