آموزش استفاده از HTACCESS. (قسمت دوم)

آموزش استفاده از HTACCESS. (قسمت دوم)

در قسمت اول با نحوه کار با برخی دستورات و قابلیت های فایل htaccess. آشنا شدیم . حال به سایر دستورات و قابلیت های .htaccess اشاره می کنیم .

قسمت دوم :

کار با htaccess

حذف یک بخش از آدرس از کل آدرس سایت :

RewriteRule ^blog/(.+)$ http://www.site.com/$1 [R=301,L]

در مثال بالا ما یک پوشه به نام blog داریم که در آن پست های ما به این صورت است : http://hostbaran.com/blog/index.php?post=10

حال با دستور ذکر شده آدرس به صورت ذیل قابل مشاهده است :

http://hostbaran.com/index.php?post=10

تغییر فایل index :

DirectoryIndex voroodi.php welcome.html

در دستور بالا به وب سرور این فرمان را می دهیم که به جای اینکه از فایل index.php یا index.html به عنوان صفحه اصلی برای نمایش کاربر استفاده کند از فایل voroodi.php استفاده کند .

اگر این فایل وجود نداشت از فایل welcome.html استفاده خواهد کرد .

باز شدن سایت بدون www :

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^hostbaran\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://hostbaran.com/$1 [R=301,L

همان ریکدایرکت است که در دستور بالا می گوییم سایت تنها با آدرسی که ما گفته ایم باز شود .

حالا اگر بخواییم با www باز شود :

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

مخفی کردن فرمت فایل ها :

AddType application/x-httpd-php .html 

در صورت بالا گفته ایم کلیه فایل هایی که به زبان php. هستند را با html. باز کند . در این صورت هم سئو و هم امنیت سایت شما بالا خواهد رفت .

جهت ریدایرکت کردن یک آدرس خاص:

Redirect /new/ http://newsite.com/index.php

در مثال بالا پوشه /new را به آدرس جدید منتقل کرده ایم .

دستورات زیادی برای یادگیری htaccess. وجود دارد که در قسمت سوم آموزش حرفه ای htaccess به آن شاره می کنیم .

جهت مشاهده قسمت سوم این آموزش اینجا کلیک کنید .