آموزش نصب Zabbix

 

در این آموزش نصب  Zabbix روی سیستم عامل Almalinux 8 آموزش داده می شود.

 

ابتدا سیستم عامل آلمالینوکس 8 را نصب کنید و سپس با دستور yum update به آخرین نسخه بروز کنید.

سپس با دستورات زیر زمان سرور را بروز کنید.

 

dnf install chrony -y
timedatectl set-ntp true
sudo timedatectl set-timezone Asia/Tehran
systemctl enable chronyd
systemctl start chronyd

 

 

با توجه به اینکه ایران در لیست تحریم های zabbix قرار دارد قبل از نصب روی سرورهای ایران باید از سرویس های ضد تحریم استفاده کنید.(شکن ، بگذر، بشکن ،غیره)

مرحله 1 – نصب ریپو

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/rhel/8/x86_64/zabbix-release-6.4-1.el8.noarch.rpm

dnf clean all

مرحله 2- انتخاب نسخه php

dnf module switch-to php:7.4

مرحله 3- نصب پیش نیازها

dnf install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-selinux-policy zabbix-agent

مرحله 4- نصب و فعال کردن mysql

yum install mysql-server

service mysqld start

systemctl enable mysqld

 

مرحله 5- تغییر رمز روت mysql

sudo mysql

ALTER USER ‘root’@’localhost’

IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ‘your_new_password’;

FLUSH PRIVILEGES;

quit;

مرحله6- ایجاد دیتابیس

mysql -uroot -p

create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;

create user zabbix@localhost identified by ‘password’;

grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;

set global log_bin_trust_function_creators = 1;

quit;

مرحله 7-درون ریزی دیتابیس

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql –default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix

mysql -uroot -p

set global log_bin_trust_function_creators = 0;

مرحله 8- قرار دادن پسورد در فایل کانفیگ

/etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBPassword=password

 

مرحله9- استارت zabbix

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm

systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm

 

مرحله 10- نصب با استفاده از مرورگر

http://ip/zabbix

در مرحله نصب با مرورگر، باید یوزر و پسوردی که برای دیتابیس zabbix مشخص کردید را وارد کنید.

مرحله 11-  لاگین و تغییر پسورد

برای لاگین باید با یوزر و پسورد دیفالت لاگین کنید و پسورد پیشفرض را تغییر دهید. این مسئله برای امنیت اهمیت بالایی دارد.

user: Admin

password: zabbix

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *